Thi Hào Nguyễn Du

Thi Hào Nguyễn Du Từ Thơ Chữ Hán Đến Kiệt Tác Truyện Kiều Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Như Minh

Tần Thủy Hoàng Doanh Chính – Quang Nguyên

Tần Thủy Hoàng Doanh Chính Tác giả: Quang Nguyên Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên

Sống Như Anh – Trần Đình Vân

Sống Như Anh  Tác giả: Phan Thị Quyên kể, Trần Đình Vân gh Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1999 Giọng đọc: Trung Nghị

Shakespeare – Từ chú bé làm da đến nhà viết kịch vĩ đại

Shakespeare - Từ chú bé làm da đến nhà viết kịch vĩ đại Tác giả: Phú Nguyên dịch Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương

Phan Thanh Giản – Nỗi đau trăm năm

Phan Thanh Giản - Nỗi đau trăm năm Tác giả: Hoàng Lại Giang Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành Giọng đọc: Nam Dương

Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời

Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời Tác giả: Đào Trinh Nhất Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ TPHCM ấn...

Những Trường Đại Học Của Tôi – Macxim Gorki

Những Trường Đại Học Của Tôi Tác giả: Macxim Gorki Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành Giọng đọc: Quang Điền

Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam

Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam  Tác giả: nhóm Tri Thức Việt Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành Giọng đọc: Thiên Ân

Những Nhà Cải Cách Việt Nam – Lê Minh Quốc

Những Nhà Cải Cách Việt Nam  Tác giả: Lê Minh Quốc Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009 Giọng đọc: Quang Điền

Nguyên Phi Ỷ Lan – Quỳnh Cư

Nguyên Phi Ỷ Lan  Tác giả: Quỳnh Cư  Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2007 Giọng đọc: Ngọc Hân

Nghĩ Như Nhà Vô Địch – Donald J. Trump & Meredith Mclver

Nghĩ Như Nhà Vô Địch Tác giả: Donald J. Trump & Meredith Mclver Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Quang Điền

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học – Nguyễn Phong Nam 

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học Tác giả: Nguyễn Phong Nam  Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 1997 Giọng đọc: Ngọc Hân

Nam Hải Dị Nhân – Phan Kế Bính

Nam Hải Dị Nhân  Tác giả: Phan Kế Bính Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên Là một tập hợp các truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc,...

Marie Curie một đời hy sinh cho khoa học

Marie Curie một đời hy sinh cho khoa học Tác giả: Nguyễn Thế Tài Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên

Mẹ Teresa Trên cả tình yêu

Mẹ Teresa Trên cả tình yêu Tác giả: Bích Nga, Ngọc Sáu, Hoa Phượng biên dịch Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2008 Giọng đọc: Hoàng...

Nghe nhiều