Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học – Nguyễn Phong Nam 

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học Tác giả: Nguyễn Phong Nam  Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 1997 Giọng đọc: Ngọc Hân

Gương Kiên Nhẫn – Nguyễn Hiến Lê

Gương Kiên Nhẫn Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Ta thử tưởng tượng một em bé mười chín tháng, mới bập bẹ được vài tiếng, đương vui vẻ khoẻ mạnh thì mắc...

Chu Văn An Người Thầy Của Muôn Đời

Chu Văn An Người Thầy Của Muôn Đời Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia ấn hành Giọng đọc: Minh Huyền

Thời Thơ Ấu Của Các Huyền Thoại Thể Thao – David Stabler

Thời Thơ Ấu Của Các Huyền Thoại Thể Thao  Tác giả: David Stabler Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Minh Hoàng

Thuở Lập Thân – Vũ Đình Hòe

Thuở Lập Thân  Tác giả: Vũ Đình Hùe Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trọng Thanh

Ý Chí Sắt Đá

Ý Chí Sắt Đá  Tác giả: Nguyễn Hiến Lê "Cuộc du học của Huyền Trang thích thú vô cùng. Tới đâu ông cũng gặp những di tích của đạo Phật, mà thảo...

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng – Trịnh Quang Phú

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng Tác giả: Trịnh Quang Phú Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1996 Giọng đọc: Trung Nghị

Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam

Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam  Tác giả: nhóm Tri Thức Việt Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành Giọng đọc: Thiên Ân

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Qua Một Số Bài Báo Sau Khi Đại Tướng Qua Đời

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Qua Một Số Bài Báo Sau Khi Đại Tướng Qua Đời

Tiểu sử Barack Obama – Joann F.Price

Tiểu sử Barack Obama Tác giả: Joann F.Price Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2008 Giọng đọc: Nguyễn Minh Thạnh

Vua Duy Tân 1916 – Nguyễn Trương Đàn

Vua Duy Tân 1916  Tác giả: Nguyễn Trương Đàn Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2014 Giọng đọc: Hồng Hà

Danh Nhân Khoa Học Việt Nam – Lê Minh Quốc

Danh Nhân Khoa Học Việt Nam Tác giả: Lê Minh Quốc Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trung Can ​Non sông, đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm...

Shakespeare – Từ chú bé làm da đến nhà viết kịch vĩ đại

Shakespeare - Từ chú bé làm da đến nhà viết kịch vĩ đại Tác giả: Phú Nguyên dịch Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương

Trang Tử Tâm Đắc – Yu Dan

Trang Tử Tâm Đắc Tác giả: Yu Dan Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2012 Giọng đọc: Hồng Hà

Sống Như Anh – Trần Đình Vân

Sống Như Anh  Tác giả: Phan Thị Quyên kể, Trần Đình Vân gh Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1999 Giọng đọc: Trung Nghị