219 Danh Nhân Thế Giới – Lương Văn Hồng (biên soạn)

219 Danh Nhân Thế Giới  Tác giả: Lương Văn Hồng(biên soạn) Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2009 Giọng đọc: Như Minh

Gương Hy Sinh – Nguyễn Hiến Lê

Gương Hy Sinh  Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành Giọng đọc: Hồng Vị

Trang Tử Tâm Đắc – Yu Dan

Trang Tử Tâm Đắc Tác giả: Yu Dan Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2012 Giọng đọc: Hồng Hà

Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam

Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam  Tác giả: nhóm trí thức Việt biên soạn Nhà xuất bản Lao Động ấn hành Giọng đọc: Minh Hoàng

Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người – Hoàng Xuân Huy

Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người  Tác giả: Hoàng Xuân Huy Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành Giọng đọc: Trung Nghị

Beethoven – Cuộc Đời Và Sự Nghiệp

Beethoven - Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Tác giả: Anne Pimlott Baker Ludwig Van Beethoven sinh ngày 16 thágn 12 năm 1770, ở thị trấn Bonn, nước Đức. Khiếu âm nhạc...

Chiếc Ngai Vàng – Lan Khai

Chiếc Ngai Vàng  Tác giả: Lan Khai  Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học – Nguyễn Phong Nam 

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học Tác giả: Nguyễn Phong Nam  Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 1997 Giọng đọc: Ngọc Hân

Thi Hào Nguyễn Du

Thi Hào Nguyễn Du Từ Thơ Chữ Hán Đến Kiệt Tác Truyện Kiều Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Như Minh

Gương Kiên Nhẫn – Nguyễn Hiến Lê

Gương Kiên Nhẫn Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Ta thử tưởng tượng một em bé mười chín tháng, mới bập bẹ được vài tiếng, đương vui vẻ khoẻ mạnh thì mắc...

Chu Văn An Người Thầy Của Muôn Đời

Chu Văn An Người Thầy Của Muôn Đời Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia ấn hành Giọng đọc: Minh Huyền

Nghĩ Như Nhà Vô Địch – Donald J. Trump & Meredith Mclver

Nghĩ Như Nhà Vô Địch Tác giả: Donald J. Trump & Meredith Mclver Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Quang Điền

Điệp Viên Hoàn Hảo – Perfect Spy – Larry Berman

Điệp Viên Hoàn Hảo - Perfect Spy Tác giả: Larry Berman Nhà xuất bản Thông Tấn Hà Nội ấn hành năm 2007 Giọng đọc: Nhiều người đọc

Danh Nhân Nghệ Sĩ Thế Giới – Giang Tân (biên soạn)

Danh Nhân Nghệ Sĩ Thế Giới Tác giả: Giang Tân (biên soạn) Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Đỗ Hành

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama – Shel Leanne

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama Tác giả: Shel Leanne Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành năm 2016 Giọng đọc: Hồng Hà

Nghe nhiều