Mẹ Teresa – nguồn sáng từ trái tim

Mẹ Teresa nguồn sáng từ trái tim Tác giả: Meg Greene Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn Giọng đọc: Hoàng Anh ​Với cuốn sách Mẹ Teresa - Nguồn Sáng Từ...

Lý Quang Diệu

Lý Quang Diệu Tác giả: Janice Tay & Ronald Kow tuyển chọn Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2018 Giọng đọc: Ngọc Hiếu

Lược Sử Đời Tôi – Stephen Hawking

Lược Sử Đời Tôi Tác giả: Stephen Hawking Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Định Phương

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama – Shel Leanne

Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama Tác giả: Shel Leanne Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành năm 2016 Giọng đọc: Hồng Hà

Khổng Tử Tinh Hoa – Vu Đan

Khổng Tử Tinh Hoa Tác giả: Vu Đan Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành Giọng đọc: Minh Hoàng

Kể chuyện Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Kể chuyện Thánh Mẫu Liễu Hạnh Tác giả: Phạm Trường Khang Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân

Kể Chuyện Gương Hiếu Học

Kể Chuyện Gương Hiếu Học Tác giả: Phương Thùy, Hoàng Trang (biên soạn và tổng hợp) Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân

Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người – Hoàng Xuân Huy

Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người  Tác giả: Hoàng Xuân Huy Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành Giọng đọc: Trung Nghị

Gương Hy Sinh – Nguyễn Hiến Lê

Gương Hy Sinh  Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành Giọng đọc: Hồng Vị

Einstein – Nguyễn Xuân Xanh

Einstein  Tác giả: Nguyễn Xuân Xanh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP HCM Giọng đọc: Ngọc Hân

Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc – Donald Trump

Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc  Tác giả: Donald Trump Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: MC Quốc Bình

Đối Thoại Với Banki moon – Tom Plate

Đối Thoại Với Banki moon - Những Người Khổng Lồ Châu Á Tác giả: Tom Plate Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân

Danh Nhân Nghệ Sĩ Thế Giới – Giang Tân (biên soạn)

Danh Nhân Nghệ Sĩ Thế Giới Tác giả: Giang Tân (biên soạn) Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Đỗ Hành

Điệp Viên Hoàn Hảo – Perfect Spy – Larry Berman

Điệp Viên Hoàn Hảo - Perfect Spy Tác giả: Larry Berman Nhà xuất bản Thông Tấn Hà Nội ấn hành năm 2007 Giọng đọc: Nhiều người đọc

Nghe nhiều