Vịt Chị Vịt Em 

Tác giả: Vũ Thị Thường

Nhà xuất bản Trẻ

Giọng đọc: Đoàn Mạnh Hậu