Bài thuyết pháp “Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La” được thầy Thích Bửu Chánh giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm (Quận Bình Thạnh – TP.HCM), ngày 28-06-2012 nhằm ngày 10/05/Nhâm Thìn, trong mùa An Cư Kiết Hạ

video

Bài liên quan