Bài pháp thoại “Gieo Trồng Căn Lành” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phúc Nghiêm (Sơn Tây) ngày 01/04/2016 (24/02/Bính Thân)

video

Download MP3

Bài giảng “Gieo Trồng Căn Lành” – ĐĐ Thích Phước Tiến

Gieo lời nói sẽ gặt lại được từ tâm hồn
Gieo từ tâm hồn sẽ gặt lại được lòng nhân ái.
Gieo lòng nhân ái gặt lại được tình yêu thương .
Gieo tình yêu thương sẽ gặt lại được lòng từ bi.
Gieo lòng từ bi sẽ gặt lại được sự hoan hỷ.
Gieo sự hoan hỷ sẽ gặt lại được tình mến thương.
Gieo tình mến thương sẽ gặt được sự sẽ chia.
Gieo sự sẻ chia sẽ gặt lại được nhà hảo tâm.
Gieo nhà hảo tâm sẽ được được lòng nhân đức.
Gieo lòng nhân đức, sẽ lại gặt được tính cao thượng .
Gieo tính cao thượng sẽ lại gặt được người phẩm chất.
Gieo người phẩm chất sẽ gặt lại được số phận.

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!