Bài pháp thoại “Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Vân (16 Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, TPHCM) ngày 06/03/2016 (28/01/Bính Thân).

video

Download MP3

Phật ở đâu?

– Đại đức có nói là Phật có thật?

– Đúng thế!

– Vậy hiện giờ Phật ở đâu?

– Tâu đại vương , hiện giờ Đức Thế Tôn đã tịch diệt Niết bàn rồi, bần tăng không thể nói cho đại vương rõ là ngài ở đâu được.

– Tại sao?

– Ví dụ ngọn lửa đã tắt, Đại vương có thể chỉ cho bần tăng rõ ngọn lửa ấy đi đâu chăng?

– Không thể.

– Đức Thế Tôn tịch diệt Niết bàn cũng y như thế. Tuy nhiên, giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, pháp ấy bần tăng có thể chỉ cho đại vương được.

– Trẫm hiểu rồi.

(Mi Tiên Vấn Đáp)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!