Bài thuyết pháp “Kinh Bách Dụ (câu 13, câu 14)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Linh Quang (Hoa Kỳ) ngày 22/11/2014 (01/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan