Bài pháp thoại “Kinh Bách Dụ (câu 6, câu 10)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày 06/12/2014 (15/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan