Pháp thoại Sứ Giả Của Trời do thượng tọa tiến sĩ Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Thiền Viện Phước Sơn (Đồi Lá Giang – Tỉnh Đồng Nai) ngày 10-01-2009 nhằm ngày 15/12/Mậu Tý

Bài liên quan