video

Download MP3

Trụ Trì Với Việc Quản Trị – DD Thích Phước Tiến 2016

Giảng tại: Chùa Long Phước (Vĩnh Long) – Ngày: 26/06/2016 (22/05/Bính Thân)