video

Download MP3

Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật – Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại được đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân ngày đại lễ Phật đản lần thứ 2640 tại Tu Viện Tường Vân ngày 20/05/2016 (14/04/Bính Thân)