Bài pháp thoại “Khuyên Người Quy Y” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 21/05/2016 (15/04/Bính Thân)

video

Download MP3

Bài liên quan