Bài thuyết pháp “Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y” do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân lễ Thượng Nguyên ngày 10, 11 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 14, 15 tháng 01 năm Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân

Quy y là việc cần và đủ cho một người Phật tử khi muốn nương tựa và tu học theo giáo pháp của Đức Phật. Thế nhưng, không ít người nhận thức chưa đúng đắn về giá trị của việc quy y Tam Bảo, vô tình tạo nên rào cản cho mình và người thân. Để hiểu đúng về ý nghĩa quy y, mời bạn tham khảo qua bài chia sẻ dưới đây của thầy Thích Phước Tiến

Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y

Download MP3

Bài liên quan