Bài pháp thoại Pháp Hoa Hạnh do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 28-01-2018

Bài liên quan