Bài thuyết pháp “5 Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia P5 – Không Uống Rượu” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, quận 10, HCM) ngày 07/09/2014 (14/08/Giáp Ngọ)

video

Download MP3

Bài liên quan