Bài pháp thoại “Bài Học Từ Bó Đũa” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ưu Đàm (Hoa Kỳ) ngày 11/12/2014 (20/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan