Sự Lý Viên Dung (KT94) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19-08-2018

Tiền Hung Hậu Kiết – Thích Bửu Chánh

Giảng tại Chùa Pháp Luân (Quận Gò Vấp - TP.HCM) ngày 18-08-2008