Pháp âm “Điều Phục Thói Quen Xấu” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Quang Minh (Hoa Kỳ) ngày 25/11/2014 (04/10/Giáp Ngọ)

Thói quen hình thành nên tính cách của một con người, nếu tiếp tục duy trì những thói quen xấu sẽ dẫn đến cuộc sống gặp nhiều sự khó khăn không thể bước đến thành công được.

Qua bài giảng thầy Thích Phước Tiến hướng dẫn chúng ta những phương pháp cụ thể như tu tâm, trì chú, niệm Phật để dần dần loại trừ những thói quen tiêu cực ấy nhằm có được một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Điều Phục Thói Quen Xấu

Download MP3

Con người không thể tồn tại riêng lẻ được, mà nhất định có liên quan đến nhiều người khác,không thể nghĩ thơ ngây tới là tới, cũng không thể tùy tiện lui là lui.

Bởi vì, môi trường sinh sống của chúng ta không hoàn toàn nằm trong tay của cá nhân mình, cho nên trước khi muốn tới hay lui, đều trước phải biết mình biết người, mới chọn ra thời điểm thích hợp đó.

Hiểu được suy nghĩ của mình, là phải hiểu được khuyết điểm và ưu điểm của mình, nếu muốn tranh thủ một chức vị nào đó, nên thêm những thứ gì, giảm điều gì, đây mới là sự tới hay lui nằm trong tay chúng ta.

Nếu không có suy nghĩ muốn điều chỉnh bản thân, trưởng thành bản thân, sửa đổi bản thân mà muốn nắm vững được sự tới hay lui là rất khó.

Người không hiểu bản thân, chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt; người ta đặt bạn ở đâu thì bạn ở đấy, bạn chỉ là một con cờ mà thôi.

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bài liên quan