Bài thuyết pháp “Đức Phật Là Một Con Người” do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân đại lễ Phật đản 2558 tại Lễ Đài Phật Đản Quảng Trường 2/4 (46 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ngày 11/05/2014 (13/04/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan