Pháp thoại Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày 21/12/2014 (30/10/Giáp Ngọ)

Mỗi cá thể chúng ta đều có những tính cách, phẩm chất thuộc về bản năng hoặc tự nhiên. Và theo Đại Đức Thích Phước Tiến để thay đổi những thứ trên gần như là việc KHÔNG THỂ. Nếu bạn đang cố gắng thay đổi ai đó nhưng người đó lại không muốn thay đổi. Đó là khi bạn đang lao vào cuộc chiến vô nghĩa. Bạn mạo hiểm năng lượng, tinh thần, sức lực của mình để làm một việc vô nghĩa. Qua bài giảng Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác, Thầy Thích Phước Tiến giải thích cho chúng ta hiểu vì sao chúng ta không nên cố gắng thay đổi người khác.

Thuyết pháp Thích Phước Tiến – Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác

video

Download MP3

Áp đặt ý kiến hay lý tưởng của mình lên người khác có thể gây ra xung đột lớn.

Đánh giá phán xét và chỉ trích cũng chẳng có lợi ích gì; nó có thể mang lại sự cô đơn.

Bạn không thể thay đổi được người khác và người khác không thể thay đổi bạn được.

Mong đợi người khác phải thay đổi sẽ làm cản trở sự giao tiếp thoải mái giữa hai người.

Tốt nhất là đừng có mong đợi điều gì trong một mối quan hệ.

__U. Jotika__


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bài liên quan