Bài pháp thoại Kinh Hoa Nghiêm 46 do thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân – H. Nhơn Trạch – T. Đồng Nai) ngày 04/12/2016 (06/11/Bính Thân)

Bài liên quan