Bài pháp thoại Kinh Hoa Nghiêm 48 do thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Long Hương (X. Long Tân – H. Nhơn Trạch – T. Đồng Nai) ngày 11/12/2016 (13/11/Bính Thân)

Bài liên quan