Pháp âm “Làm Chủ Trước Khen Chê” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 20/12/2014 (29/10/Giáp Ngọ) tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ)

video

Download MP3