Pháp thoại “Ngũ Đình Tâm Quán” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất (Hoa Kỳ) ngày 19/12/2014 (28/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan