Pháp thoại “Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 16/03/2014 (16/02/Giáp Ngọ) tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3

Bài liên quan