Trang Chủ Danh mục Huyền Thanh

Danh mục: Huyền Thanh

bo-mat-giao-28

Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-26

Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-27

Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-27

Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni

Đường Bất Không Chú, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-26

Kinh Bồ Tát Thánh Đa La

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-23

Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-25

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-24

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-22

Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-21

Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-20

Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực

Đường Bát Nhã dịch, Bản Việt dịch của Vọng Chi - Huyền Thanh
bo-mat-giao-19

Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-15

Kinh Đà La Ni Bảo Sinh

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-13

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Địa Tạng

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
bo-mat-giao-12

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
bo-mat-giao-11

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

Bài mới