Trang Chủ Danh mục Huyền Thanh

Danh mục: Huyền Thanh

Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni

Đường Bất Không Chú, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Bồ Tát Thánh Đa La

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Trị Bệnh Hợp Dược

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực

Đường Bát Nhã dịch, Bản Việt dịch của Vọng Chi - Huyền Thanh

Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Bảo Sinh

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Địa Tạng

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
278,854Thành viênThích
281,433Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới