kinh luat luan 26

Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi...
phap bao 12

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên thái...
kinh luat luan 41

Kinh Trung Bộ 29 – Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Mahasaropama-sutta)

29. Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Mahasaropama-sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng)...
kinh luat luan 33

Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 1

Kinh Công Đức Nhiễu Quanh Tháp Phật Vòng Theo Bên Phải

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (2) của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 1

Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức

Đường Bảo Tư Duy dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 14

Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 2

Kinh Trung A-Hàm 4 – Phẩm Vị Tằng Hữu Pháp

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 4 - PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP MỤC...
kinh luat luan 12

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
phap bao 11

Kinh Trung Bộ 49 – Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Brahmanimantanika sutta)

49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Brahmanimantanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các...
kinh luat luan 14

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật

Đường Đề Vân Bát Nhã dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông
kinh luat luan 4

Kinh Trung Bộ 28 – Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahàhatthipadopama sutta)

28. Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahàhatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc)....
kinh luat luan 9

Kinh Thái Tử Mộ Phách – Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch

Kinh Thái Tử Mộ Phách Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật ở tại vườn...
phap bao 2

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 10

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 42

Kinh Lời Dạy Cuối Cùng (Kinh Di Giáo)

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Thích Trí Quang, Việt dịch 3: Nguyên Thuận, Việt dịch 4: Thích Tâm Châu
phap bao 16

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1 – Thiên Có Kệ

Kinh Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ *** Mục Lục Tập 1 Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên Chương 7: Tương Ưng Bà...
phap bao 6

Kinh Trường Bộ 02 – Kinh Sa Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta)

02. Kinh Sa Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng...
kinh luat luan 9

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 25

Thiện ác nghiệp báo phần 27 – Lười Biếng Và Kiêu Mạn

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXV. LƯỜI BIẾNG VÀ KIÊU MẠN Gồm ba phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Lập chí. XXV.1....

Bài mới

Xem nhiều