Bài pháp thoại Lắng Dịu Thân Tâm – Vô Dư, Hữu Dư Niết Bàn do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới ngày 06.01.2013

video

Bài liên quan