Bài pháp thoại Năm Giới Là Con Đường Đưa Tới Niết Bàn do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng năm 2013 tại Thiền Đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông

video

Bài liên quan