Bài pháp thoại Buông Bỏ Ngũ Dục do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng – Làng Mai ngày 2/2/1997 trong Khóa An Cư Mùa Đông

 

Bài liên quan