Pháp âm “Chặt Bỏ Ảo Ảnh” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 21/12/2003 trong khóa tu mùa thu tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai)

Bài liên quan