Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Kinh Trung Bộ và cuộc sống (CD 07)
Giới thiệu: Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái 37
Tháng 04.2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/kinh-trung-bo-va-cuoc-song-cd-07/kinh-trung-bo-037-chuyen-hoa-nang-luong-tinh-duc-a-thich-nhat-tu.html
—-

Bài liên quan