Pháp thoại Hãy Bắt Đầu Từ Việc Nhỏ được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbouene – Australia) ngày 25/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc.

Trong đời con người ta sở dĩ lầm lỗi, sai lầm, thất bại không phải gặp những trở ngại lớn, mà người ta hay mắc lỗi từ những cái nhỏ nhặt, và người ta không lỗi lầm lớn ở trong cái sự giao tế với nhau mà người ta dễ mắc lỗi rất nhỏ trong cái sự giao tế để lại những ký ức không đẹp nơi một người mà người ta giao tiếp. Và trong việc tu hành cũng vậy, thường thường lỗi lầm lớn người ta ít sai, nhưng trong quá trình tạo tác nghiệp nhỏ hoặc những cái người ta không để ý, thì cái đó lại là những cái tác hại nguy hiểm để đưa mình vào ngõ xấu.

Những người có nhân cách có vai trò lớn trong cuộc đời, họ không bị mất nhân cách hoặc đánh giá thấp bởi những gì quan trọng mà bởi những cư xử những hành động. hành vi nhỏ trong sinh hoạt trong các mối tương quan sẽ biểu hiện những sơ suất rất nhỏ thì người ta sẽ đánh giá được người đó sự thật con người đó như thế nào.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ là một chủ để không xa lạ, không khó với chúng ta, nhưng nó là một cái cách để chúng ta ứng dụng để chúng ta sống, chúng ta làm, cho chúng ta càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn, vì từ những lỗi lầm nhỏ nó sẽ dẫn đến sự nguy hại rất lớn.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ là sự căn dặn thận trọng của chúng ta, đừng xem thường những việc làm nhỏ…ăn chay ,làm phước, làm lành bố thí ban tặng không là nhiều nhưng mà hãy làm từ cái nhỏ, thời gian trôi qua chúng ta sẽ thấy được sự vĩ đại của chính chúng ta.

video

Download MP3

Bài liên quan