Pháp thoại “Kệ Truyền Thừa Thiền Phái Liễu Quán” được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 07/12/2009 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong khóa an cư kiết đông

Bài liên quan