Bài pháp thoại Pháp Học Và Pháp Hành được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne – Australia) ngày 26/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc

video

Download MP3

Bài liên quan