Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 10: Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền 01 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Mới – Làng Mai ngày 1/8/1998 Khóa An Cư Mùa Đông

 

Bài liên quan